Hopp til hovedinnhold

Møter i Normens styringsgruppe

Styringsgruppa har møte minimum halvårleg, men oftast fire-fem gonger i året. Agenda, underlag og referat frå desse møta gjerast offentleg

Under finn du oversikt over styringsgruppemøtene.

Innkalling og saksunderlag vil leggast ut i forkant av kvart møte. Me vil også gå gjennom agendaen for styringsgruppemøta på annonserte arenawebinar som er opne for alle. Merk at dokumenta i saksunderlaget ofte vil vere i utkastform, og dei vil dermed ikkje vere offisielle produkt frå Normen før dei er godkjende av styringsgruppa og publiserte på normen.no.

Referat leggjast ut når dei er godkjende av styringsgruppa.

Møter 2023

9. mars

Innkalling/agenda og saksunderlag for møte i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

6. juni

Referat (PDF)

27. september

Innkalling/agenda og saksunderlag for møte i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

20. november

Innkalling/agenda og saksunderlag for møte i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

Møter 2022

17. mars

Innkalling/agenda og saksunderlag for møte i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

2. juni

Innkalling/agenda og saksunderlag for møte i styringsgruppe for Normen (PDF)

Referat (PDF)

26. september

Innkalling/agenda og saksunderlag for møtet i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

21. november

Innkalling/agenda og saksunderlag for møtet i styringsgruppa for Normen (PDF)

Referat (PDF)

Møter 2021

4. februar

Innkalling og agenda for møte i styringsgruppa for Norm for informasjonssikkerheit 04.02.2121 (PDF)

Saksunderlag og agenda for møte i styringsgruppa for Norm for informasjonssikkerheit 04.02.2121 (PDF)

Referat Normens styringsgruppe 04.02.2021 (PDF)

25. mars

Innkalling og agenda Normens styringsgruppe 25.03.2021 (PDF)

Saksunderlag møte Normens styringsgruppe 25.03.2021 (PDF)

Vedtaksreferat Normens styringsgruppe 25.03.2021 (PDF)

11. juni

Innkalling og agenda Normens styringsgruppemøte 11.06.2021 (PDF)

Saksunderlag møte Normens styringsgruppe 11.06.2021 (PDF)

Referat møte Normens styringsgruppe 06.11.2021 (PDF)

20. september

Innkalling og agenda for møte i styringsgruppa for Normen 20. september (PDF)

Saksunderlag møte Normens styringsgruppe 20.09.2021 (PDF)

Referat møte Normens styringsgruppe 20.09.21 (PDF)

1.–2. desember

Innkalling og agenda møte Normens styringsgruppe 01-02.12.2021 (PDF)

Saksunderlag møte Normens styringsgruppe 01-12.12.2021 (PDF)

Referat (PDF)