Søk

Om EPJ-løftet

EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT-verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlinga, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktørar i sektoren og meir effektiv ressursbruk.

EPJ-løftet handlar om kvalitetsheving av dagens elektroniske pasientjournalar.

EPJ-løftet består av fleire delprosjekt, der krav til funksjonalitet blir baserte på brukerstyrte behov og løysingane er uavhengig av kva EPJ-system som blir brukte.

EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling (nasjonalt prosjekt).

Mål for EPJ-løftet

 • Skape ein betre helseteneste for pasienten med fokus på pasientsikkerheit
 • Sikre kvalitet i pasientbehandlinga
 • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktørar i sektoren
 • Understøtte meir effektiv ressursbruk

Sammen gjer styresmakter, leverandørar og brukarane eit felles løft for at pasientjournalsystema skal bli betre.

EPJ-løftet er

 • brukernært og brukardrevet
 • svar på etterspurde behov
 • leverandørnøytralt

I praksis vil dette seie ein kvardag med

 • meir tid til pasienten
 • betre arbeidsflyt på kontoret, både for administrasjon og pasient
 • betre oversikt
 • enklare samarbeid både med kollegaer og pasientar
 • betre avgjerdsstøtte og kvalitet i arbeidet

Kontakt

E-post (merk e-posten med EPJ-løftet i emnefeltet): [email protected]
Programeigar: Elin Høyvik Kindingstad
Programleiar: Ørjan Stene

Fant du det du lette etter?
Ja Nei