Hopp til hovedinnhold

Behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten

Rapporten skal brukes som kunnskapsgrunnlag for å utforske og vurdere tiltak for å støtte oppunder helsesektorens behov.

Last ned innsiktsrapporten "behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten" (PDF)

Denne innsiktsrapporten oppsummerer identifiserte behov for tilgang til data i forbindelse med forskning, utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) i helsetjenesten. Behovene er samlet inn i dialog med utvalgte personer som jobber med forskning, utvikling og implementering av KI i helseforetakene, kommunal helse- og omsorgstjeneste, akademia, de regionale helseforetakene, næringslivet og sentral helseforvaltning