Hopp til hovedinnhold

Digital sikkerhet - anbefaling prioriterte tiltak

Direktoratet for e-helse har anbefalt en prioritering av tiltak innen digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Last ned "Digital sikkerhet - anbefaling prioriterte tiltak" (PDF)

Dokumentet er svar på oppdrag til Direktoratet for e-helse i tildelingsbrev for 2023. Direktoratet ble her bedt om å følge opp mål og innsatsområder fra sitt innspill til den kommende helseberedskapsmeldingen og anbefale hvilke tiltak som skal prioriteres.