Hopp til hovedinnhold

Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap

Direktoratet for e-helse har sendt innspill til den kommende stortingsmeldingen om helseberedskap til Helse- og omsorgsdepartementet.  Innspillet omfatter temaet digital sikkerhet. For å forankre og forbedre faktabeskrivelser og anbefalinger, er det gjennomført en bred høring av innspillet.

Last ned «Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap» (PDF)

For å styrke helseberedskapen innen området digital sikkerhet foreslår Direktoratet for e-helse følgende satsningsområder:

  • Videreutvikling av eksisterende nasjonale virkemidler
  • Kompetanse og sikkerhetskultur
  • Planverk og øvelser
  • Etterlevelse og oppfølging
  • Ny teknologi og digitale verdikjeder
  • Støtte til mindre virksomheter