Hopp til hovedinnhold

Klyngemekanismer i helsenæringen - analyse av aktører og samspill i økosystemet

På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har Menon kartlagt og vurdert klyngeegenskapene i helsenæringen i Norge, med særlig vekt på e-helse.

Last ned Klyngemekanismer i helsenæringen - analyse av aktører og samspill i økosystemet (PDF).