Hopp til hovedinnhold

Modell for kravstilling, veiledning, tilrettelegging og godkjenning innen helseteknologi

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Helsedirektoratet, å utrede og anbefale hvilke validerings-, godkjennings-, selvdeklarerings- eller sertifiseringsordninger som bør etableres for de aktuelle teknologiområdene i helseteknologiordningen.

Last ned modell for kravstilling, veiledning, tilrettelegging og godkjenning innen helseteknologi (PDF).