Hopp til hovedinnhold

Sentralt styringsdokument: Steg 2 for digital samhandling

Utgitt januar 2022

Styringsdokumentet

Steg 2 for digital samhandling (PDF)

Vedlegg

A: Sentrale begreper (PDF)

B: Organisering av arbeidet (PDF)

C: Samfunnsøkonomisk analyse (PDF)

D: Gevinstrealiseringsplaner (PDF)

G: Omfang (PDF)

H: Prinsipper, tekniske krav og standarder for samhandling (PDF)

I: Strategi for informasjonssikkerhet og personvern for målbildet for helhetlig samhandling (PDF)

J: Nødvendigheten og muligheten til å pålegge plikt til å bruke samhandlingsløsningen (PDF)

K: Prioritering av tiltak i steg 2 (PDF)

L: Kontraktstrategi (PDF)

M: Målbilde for helhetlig samhandling (PDF)

N: Gjenbruk og læringspunkter fra Helseplattformen (PDF)

Bilag

I1: Overordnet personvernvurdering (PDF)

J1: EØS-rettslige spørsmål ved pålegg om integrasjon av samhandlingsområdene (PDF)