Hopp til hovedinnhold

Strategisk retning for felles legemiddelgrunndata

Forslag til målarkitektur og veikart

Last ned Strategisk retning for felles legemiddelgrunndata (PDF).

Sammendrag

Legemiddelområdet er komplisert og fragmentert med omfattende samhandlings- og digitaliseringsbehov. I Plan for digitalisering av legemiddelområdet ble tiltak for felles legemiddelgrunndata løftet frem som en forutsetning for å nå målene i planen.

I denne rapporten har Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Norsk helsenett SF, beskrevet en strategisk retning for det videre arbeidet med felles legemiddelgrunndata. Forslaget til målarkitektur bygger på en analyse av dagens situasjon, gjeldende føringer og ambisjonene om et europeisk helsedataområde (EHDS) i EU.

En viktig del av arbeidet har vært å samle aktørene i sektoren om en felles forståelse av hvor vi står, hvor vi skal og hva som bør gjøres de neste årene for å få felles grunndata på legemiddelområdet. Direktoratet for e-helse oppfatter at sektoren i stor grad støtter forslaget til målarkitektur og ønsker å gå i den anbefalte retningen