Hopp til hovedinnhold

Strategiske e-helseindikatorer

Last ned Strategiske e-helseindikatorer (PDF).

Nasjonal e-helsestrategi (PDF) er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. Strategien beskriver fem strategiske mål. Nasjonal e-helsestrategi skal balansere en ambisjon om en felles forståelse av langsiktig retning og en mer dynamisk operasjonalisering av strategien. Strategien frem til 2030 inneholder langsiktige målbeskrivelser. I tillegg er det utarbeidet en plan for realisering av strategien, for noe mer kortsiktig og konkret operasjonaliseringen av strategien. Plan for realisering er to-delt og består av Veikart for nasjonal e-helsestrategi, og Strategiske e-helseindikatorer.

Veikart for e-helsestrategien

Hvert mål i nasjonal e-helsestrategi har definert delmål, med nyttemålsetninger, som bidrar til å nå målet. Delmålene følges opp i veikartet. Veikartet beskriver delmålene og viser status og planer for å realisere dem gjennom de viktigste leveransene og aktivitetene som bidrar til realisering av delmålene.

Strategiske e-helseindikatorer

Strategiske e-helseindikatorer som beskrives nærmere i dette dokumentet, består av en beskrivelse hvilke indikatorer som inngår i oppfølgingen av den nasjonale e-helsestrategien. Indikatorene konkretiserer ambisjonsnivået på enkelte områder i de fem strategiske målene gjennom kvantitative målsettinger.
Status på indikatorene og veikartet danner, sammen med en sammenstilling av utviklingstrekk, forskning og trender på e-helseområdet, grunnlaget for strategiens oppfølging og tilhørende diskusjoner og prioriteringer i Nasjonal rådsmodell for e-helse. Etter hvert som planen aktivt forvaltes gjennom oppfølgingen av strategien, vil det jevnlig vurderes justeringer og forslag til nye delmål og indikatorer. Denne versjonen av strategiske e-helseindikatorer vil bli brukt for oppfølgingen av den nasjonale e-helsestrategien i 2024. Planen revideres årlig.