Hopp til hovedinnhold

Helsedatarådet

Formålet med Helsedatarådet er å sikre bruker- og behovsstyrt videre arbeid med Helsedataservice, økosystemet for helseanalyse og ulike tjenester knyttet til bruk av helsedata til sekundærbruk.

Rådet skal gjennom sin aktivitet bidra til å støtte opp under målene om enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata til forskning, statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Helsedatarådet har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Last ned "Mandat Helsedarådet" (PDF)