Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan: krav og anbefalinger for digital samhandling

På denne siden får du oversikt over nye informasjonstjenester som er under utvikling eller som skal tas i bruk av sektoren. En informasjonstjeneste er en samling av informasjonsbehov innenfor et område, som beskriver hva helsepersonell har behov for å samhandle om, for å yte god helsehjelp. Flere informasjonstjenester vil legges til i reguleringsplanen etter behov.

En komplett oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder kan du finne i Referansekatalogen for e-helse.

Norsk helsenett har oversikt over tjenestene de tilbyr på en egen nettside og mer teknisk informasjon om tjenestene på sin utviklerportal.