Hopp til hovedinnhold

E-helsestandarder sikrer gode, sammenhengende pasientforløp og fører til bedre samhandling i helsevesenet.

Standarder innen e-helse

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsetjenesten. Standardisering er avgjørende for at opplysninger kan utveksles korrekt mellom virksomheter, helsepersonell og innbyggere. I Norge har Direktoratet for e-helse det overordnede ansvaret for standardiseringsarbeidet.

For en oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder, gå til Referansekatalogen for e-helse

Slik engasjerer du deg i standardiseringsarbeidet

Det er mange måter du kan engasjere deg på, for eksempel gjennom webinarer, innspillsrunder og høringer og Arkitekur- og standardiseringsdagen vi arrangerer hvert år.

Gjennom å engasjere deg kan du bidra i prosessene med å utvikle nye veiledere, retningslinjer og standarder fra start og helt frem til et nytt normerende produkt er klart til å tas i bruk. Når mange bidrar med innspill og erfaringer fra egen bruk, blir kvaliteten bedre.

Direktoratet for e-helse har også opprettet et standardiseringsutvalg for internasjonale e-helsestandarder. Målet med utvalget er å styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Hvorfor er e-helsestandarder viktige?

Pasienter har rett til å motta trygg helsehjelp av god kvalitet, uavhengig av hvor de mottar hjelpen og hvem som yter den. Elektronisk samhandling i pasientbehandlingen forutsetter at alle IKT-systemene benytter de samme e-helsestandardene. Se oversikt over alle standarder.

E-helsestandarder gir regler for elektronisk behandling av opplysninger knyttet direkte til helsehjelp, eller administrasjon av helsehjelp. Elektronisk behandling betyr behandling av opplysninger ved bruk av elektroniske hjelpemidler: registrering, retting, sletting, lagring, styring av tilganger, sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, meldingsutveksling etc.

Her bruker vi det overordnede begrepet standarder, men egentlig har vi å gjøre med fire ulike nivåer av de vi kaller "normerende produkter": obligatoriske standarder, anbefalte standarder, retningslinjer og veiledere. Normeringsnivåene er forklart på denne siden.


Kontakt oss

Standardisering innen e-helse
Postmottak@ehelse.no

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev