Hopp til hovedinnhold
Søk

E-helsestandarder sikrer gode, sammenhengende pasientforløp og fører til bedre samhandling i helsevesenet.

Standarder innen e-helse

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsetjenesten. Standardisering er avgjørende for at opplysninger kan utveksles korrekt mellom virksomheter, helsepersonell og innbyggere. I Norge har Direktoratet for e-helse det overordnede ansvaret for standardiseringsarbeidet.

Behovet for e-helsestandarder øker i takt med digitaliseringen. Hvis vi bruker internasjonale standarder, vil det bidra til mer effektiv utvikling av digitale løsninger og tjenester. Derfor anbefaler vi bruk av internasjonale standarder.

Slik engasjerer du deg i standardiseringsarbeidet

Det er mange måter du kan engasjere deg på, for eksempel gjennom webinarer, innspillsrunder og høringer og Arkitekur- og standardiseringsdagen vi arrangerer hvert år.

Gjennom å engasjere deg kan du bidra i prosessene med å utvikle nye veiledere, retningslinjer og standarder fra start og helt frem til et nytt normerende produkt er klart til å tas i bruk. Når mange bidrar med innspill og erfaringer fra egen bruk, blir kvaliteten bedre.

Direktoratet for e-helse har også opprettet et standardiseringsutvalg for internasjonale e-helsestandarder. Målet med utvalget er å styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Dette skjer innen standardisering

God normering er en forutsetning for digital samhandling – nå er syv nye standarder vedtatt

– Gode normerende produkter er en forutsetning for digital samhandling i helsevesenet og arbeidet med å sikre sammenhengende pasientforløp, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Høring om veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

Viktige endringer i standarder

På denne siden finner du informasjon om aktuelle endringer, feilrettinger og nye krav i standarder, samt endringer i kodeverk på Volven

Hvorfor er e-helsestandarder viktige?

Pasienter har rett til å motta trygg helsehjelp av god kvalitet, uavhengig av hvor de mottar hjelpen og hvem som yter den. Elektronisk samhandling i pasientbehandlingen forutsetter at alle IKT-systemene benytter de samme e-helsestandardene. Se oversikt over alle standarder.

E-helsestandarder gir regler for elektronisk behandling av opplysninger knyttet direkte til helsehjelp, eller administrasjon av helsehjelp. Elektronisk behandling betyr behandling av opplysninger ved bruk av elektroniske hjelpemidler: registrering, retting, sletting, lagring, styring av tilganger, sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, meldingsutveksling etc.

Her bruker vi det overordnede begrepet standarder, men egentlig har vi å gjøre med fire ulike nivåer av de vi kaller "normerende produkter": obligatoriske standarder, anbefalte standarder, retningslinjer og veiledere. Normeringsnivåene er forklart på denne siden.


Kontakt oss

Standardisering innen e-helse
[email protected]

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev