Hopp til hovedinnhold

Applikasjonskvittering v1.1

Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.

Formål og bruksområde

Applikasjonskvittering er en del av forsendelsesprosessen ved mottak av fagmeldinger.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk og anbefalt for.

For mer detaljer se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 5 første ledd bokstav b).

VirksomhetstypeObligatorisk Anbefalt
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter § 6 i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsningerSende og motta
Virksomheter som sender og mottar andre meldinger som angitt i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Sende og motta

Merk

Det finnes to versjoner av meldingen. Hvilken versjon som skal brukes er oppgitt i: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt

Meldingshjelp