Søk

Applikasjonskvittering v1.1

Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.

Formål og bruksområde

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger.

Det finnes to versjoner av meldingen. Hvilken versjon som skal brukes er oppgitt i: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk for. For mer detaljer se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 5 første ledd bokstav b). Forskriften sidestiller standarden med Applikasjonskvittering v1.0 [HIS 80415:2004]

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter § 6 i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Sende og motta
Virksomheter som sender og mottar andre meldinger som angitt i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Sende og motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Kontakt

Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei