Hopp til hovedinnhold

Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering

​Bruk av applikasjonskvittering skal bidra til sikker og automatisert avstemming av meldingsutveksling. 

Formål og bruksområde

Bruk av applikasjonskvittering skal bidra til sikker og automatisert avstemming av meldingsutvekslingen.

Hensikten med denne veiledningen er å hjelpe virksomheter og leverandører til korrekt og enhetlig forståelse, implementering og bruk av Applikasjonskvittering v1.0 [HIS 80415:2004] [1] og Applikasjonskvittering v1.1 [HIS 80415:2012] [2].

Veiledningen skal også bidra til at de forskjellige versjonene av applikasjonskvitteringen [1] og [2] kan tolkes mest mulig enhetlig.

Der det er ulikheter mellom de to versjonene av applikasjonskvittering vil dette beskrives.

Omfang

Omfang Veiledningen har tatt utgangspunkt i utfordringer avdekket gjennom «Program for Felles infrastruktur» (FIA), spesielt prosjektet som omhandlet «Lokal meldingsforvaltning». Veiledningen bygger også på tidligere kjente problemstillinger rundt bruk av applikasjonskvittering.

Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering er et tillegg til den normative dokumentasjonen [1] og [2]. Den gir en mer utfyllende beskrivelse av hvordan applikasjonskvitteringen skal brukes og tolkes korrekt enn det som er beskrevet i disse dokumentene. Veiledningen inneholder ingen nye krav utover det som er beskrevet i den normative dokumentasjonen.

Kontakt
Meldingshjelp