Hopp til hovedinnhold

Dialogmelding v1.1

Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Meldingen skal brukes i pasientbehandling som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Hvem som skal bruke standarden er beskrevet under hver profil.

Profiler

Standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profiler:

Kontakt

Meldingshjelp