Hopp til hovedinnhold

Helsefaglig dialog

Standard som brukes når en pasient mottar helsetjenester fra ulike virksomheter.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Helsefaglig dialog gir helsepersonell mulighet for raskere kontakt om helsehjelp til en pasient, noe som kan bidra til å redusere antall unødvendige henvisninger og telefonsamtaler.

Standarden er en profil av Dialogmelding v1.1, og skal kun brukes ved pasientoppfølging.

Virksomheter som bruker Helsefaglig dialog må være trygge på at meldingen kan mottas av de som de samhandler med. Dette kan for eksempel gjøres med bilaterale avtaler mellom virksomhetene.

Standarden gjelder for

VirksomhetstypeAnbefalt
AllmennlegetjenestenMotta og sende
​Kommunal helse- og omsorgstjenesteMotta og sende
SpesialisthelsetjenestenMotta og sende
Offentlig tannhelsetjenesteMotta og sende

Private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester

  • rehabiliterings- og opptreningssenter
  • avtalespesialister
  • fysioterapeuter
  • manuellterapeuter
  • sykehus
  • tannleger
Motta og sende

Merk

Norsk helsenett har hatt ansvar for nasjonal koordinert innføring av Helsefaglig dialog. Les mer om innføring av e-helsestandarder på nhn.no.

Direktoratet for e-helse besluttet i desember 2021 at innføringsløpet avsluttes. Hovedgrunnen er at det vil ta flere år å få innført standarden hos alle virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Standarden er fortsatt anbefalt.

Kontakt

    Meldingshjelp