Hopp til hovedinnhold

Helseopplysninger til lege v1.6

Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 og brukes sammen med denne.

Merk: Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner se egen side hos Norsk helse om innføring av e-helsestandarder.

Standarden benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.
  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.
  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.

Standarden gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
Kommunal pleie- og omsorgstjenestenSende
FastlegerMotta

For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 12. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009).

Merk at forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Kontakt