Hopp til hovedinnhold

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6

Formål og bruksområde

Denne standarden beskriver et meldinger som brukes til elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og eventuelt andre aktører.

Gjelder for

Målgrupper for standarden er beskrevet under hver profil

Profiler

Standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profilene:

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Viktig tilleggsdokumentasjon

Kontakt
Meldingshjelp