Hopp til hovedinnhold
Søk

Helseopplysninger v1.6

Meldingen benyttes når helseforetak skal varsle kommunen om en pasients behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6. Den beskriver en type melding som benyttes når et helseforetak skal varsle kommunen om at en pasient er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, og dette ikke er varslet tidligere. Meldingen går til saksbehandlertjenesten i kommunen.

Meldingen benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet:

  • Varsel om innlagt pasient
  • Oppdaterte opplysninger

Standarden gjelder for

Tabellen viser hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 11.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak og private sykehus Sende
Kommuner Motta
Andre døgntilbud omfattet av spesialisthelsetjenesten Sende

Kontakt

Meldingshjelp