Søk

Helseopplysninger v1.6

Meldingen benyttes når helseforetak skal varsle kommunen om en pasients behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6. Den beskriver en type melding som benyttes når et helseforetak skal varsle kommunen om at en pasient er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, og dette ikke er varslet tidligere. Meldingen går til saksbehandlertjenesten i kommunen.

Meldingen benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet:

  • Varsel om innlagt pasient
  • Oppdaterte opplysninger

Merk: Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner se side hos Norsk helsenett om innføring av e-helsestandarder.

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak og private sykehus Sende
Kommuner Motta
Andre døgntilbud omfattet av spesialisthelsetjenesten Sende

For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 11. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009). Merk at orskriften er under endring, se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Kontakt

Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei