Hopp til hovedinnhold

Henvendelse fra lege til NAV v1.5

Meldingen benyttes for å informere NAV elektronisk om en pasient.

Standarden er en profil av Standard for dialogmelding (HIS 80603:2006).

Last ned

Digital sykmelding og dialogmeldinger - tekniske spesifikasjoner (nav.no).

Gjelder for

Standarden er obligatorisk for: Virksomheter hvor leger foretar sykmelding17

Besluttet av:

Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Kontakt