Hopp til hovedinnhold

Dialogmelding v1.0

Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.

Formål og bruksområde

Meldingen brukes i pasientbehandling som ikke er dekket av egne standarder, for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Hvem som skal bruke standarden er beskrevet på sidene til hver profil.

Brukes gjennom profiler

Standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profiler.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt