Hopp til hovedinnhold

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Last ned

Last ned kodeverket fra siden Kodeverket ICD-10 og ICD-11

Formål og bruksområde

Dette kodeverket benyttes for koding av sykdommer og beslektede helseproblemer. Anvendes i spesialisthelsetjenesten.

Kodeverket oppdateres årlig.

Gjelder for

Virksomhetstype
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Mer informasjon