Hopp til hovedinnhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Dette kodeverket benyttes for koding av kontaktårsaker, helseproblemer og tiltak.

Last ned

Last ned kodeverk fra informasjonsside om ICPC-2

Formål og bruksområde

ICPC-2 brukes for diagnosekoding i pasientjournal, og for koding til Helfo og NAV på legeregningskort, og Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet.

Kodeverket oppdateres årlig.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
AllmennlegetjenestenBruke

Besluttet av NAV med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4 jf. § 2.