Hopp til hovedinnhold

Innleggelsesrapport v1.6

Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.

Meldingen inneholder opplysninger som er viktige for oppholdet.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 10.

VIRKSOMHETSTYPEOBLIGATORISKANBEFALT
Pleie- og omsorgstjenestenSende
Helseforetak og private sykehusMotta

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

Motta
Andre relevante døgntilbud Motta
Kontakt
Meldingshjelp