Hopp til hovedinnhold
Søk

Medisinske opplysninger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6

Standarden beskriver en melding som skal benyttes i forbindelse med etablering av en ny tjeneste i pleie- og omsorgstjenesten, og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Fastleger Sende
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Motta

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

Motta

Kommuner, i forbindelse med rehabilitering og habilitering

Motta

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp