Søk

Medisinske opplysninger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6

Standarden beskriver en melding som skal benyttes i forbindelse med etablering av en ny tjeneste i pleie- og omsorgstjenesten, og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Fastleger Sende
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Motta

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

Motta

Kommuner, i forbindelse med rehabilitering og habilitering

Motta

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei