Hopp til hovedinnhold

NKPK: Norsk klinisk prosedyrekodeverk

Norsk klinisk prosedyrekodeverk består av kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer. 

Last ned

Prosedyrekodeverkene kan lastes ned fra en egen side på ehelse.no.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk

Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om medisinske prosedyrer [1], kirurgiske inngrep [1] eller radiologiske prosedyrer [2] til Norsk pasientregister

Bruke

[1] Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

[2] Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften), § 5, andre ledd.