Hopp til hovedinnhold

Norsk patologikodeverk

Last ned

Tilgjengelig fra Norsk patologikodeverk på ehelse.no.

Norsk patologikodeverk ble tidligere kalt Den norske SNOMED for patologi.

Formål og bruksområde

Kodeverket ble utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på grunnlag av The Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, 1984).

Kodeverket oppdateres ved behov.

Gjelder for

VirksomhetstypeAnbefalt
Virksomheter som utfører en patologiundersøkelse.Bruke

Anbefalt av Den norske patologforening.

Kontakt
Norsk laboratoriekodeverk og patologikodeverk