Hopp til hovedinnhold

Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver v1.5

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra NAV

Dokumentet heter: NAV Veiledning: Bruk av Dialogmelding IA v.1-5.pdf

Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å videresende elektronisk oppfølgingsplan fra arbeidsgiver til sykmelder via NAV.

Meldingen er en profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)

NAV sender meldingen.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk

​​Fastleger

Motta

Besluttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Kontakt

Kontakt
NAV