Hopp til hovedinnhold

Orientering om tjenestetilbud v1.6

Melding for å orientere om tjenester pasienten mottar fra pleie- og omsorgstjenesten

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 og brukes sammen med denne.

Formålet er å bidra til økt samarbeid rundt brukeren/pasienten. Meldingen går fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester sendes til pasient/bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester, og etter forespørsel fra lege, pasient eller pårørende.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 13.

  VirksomhetstypeObligatorisk
  Kommunal pleie- og omsorgstjenestenSende
  FastlegerMotta

  Merk

  Kontakt

  Kontakt
  Meldingshjelp