Hopp til hovedinnhold

Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 og brukes sammen med denne.

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklar pasient
  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 15.

VirksomhetstypeObligatoriskAnbefalt
Helseforetak og private sykehusSende
Pleie- og omsorgstjenestenMotta
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap Sende
Andre relevante døgntilbud Sende

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp