Hopp til hovedinnhold
Søk

Pasientlogistikkmeldinger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient
  • Melding om utskrivningsklar pasient
  • Avmelding av utskrivningsklar pasient
  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 15.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak og private sykehus Sende
Pleie- og omsorgstjenesten Motta
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap Sende
Andre relevante døgntilbud Sende

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Meldingshjelp