Hopp til hovedinnhold

Profil for web services i helse- og sosialsektoren

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver en profil for bruk av web services i helse- og omsorgssektoren. Profilen en tenkt som en felles plattform for implementering av web services-baserte tjenester.

​Intensjonen er at plattformen skal utgjøre en felles basis av protokoller og standarder som kan benyttes for å utvikle og tilby samhandlende web services på tvers av aktører i sektoren, basert på en felles samhandlingsarkitektur og nasjonale infrastrukturtjenester.

Relatert dokument