Hopp til hovedinnhold

Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren

Formål og bruksområde

Daværende KITH har utarbeidet en referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren. Arkituren er er utarbeidet basert på best practice på området og med innspill fra utviklingsmiljø som kjenner helsesektoren godt.

​Rapporten tar utgangspunkt i samhandlingsarkitekturen for web services i helsesektoren og forslag til profil for web services i helsesektoren. Den beskriver hvordan virksomheter i helsesektoren kan gå fram for å bygge sikre webservices.

Helse- og omsorgssektoren behandler store mengder sensitive helseopplysninger med tilhørende krav til sikkerhet. Referansearkitekturen forsøker derfor å samle ulike sikkerhetstiltak for tjenesteorientert arkitektur.

Sikkerhetsløsninger for en tjenesteorientert arkitektur er et område i løpende utvikling, og det er derfor ennå ikke mulig å peke på én endelig, ”korrekt” løsning for å implementere sikkerhetstjenester. Arkitekturen er derfor ment som en oversikt og veiledning for å velge tiltak, ikke som et komplett rammeverk som skal implementeres i en omgang. Arkitekturen skal derimot kunne utvikles gradvis for å dekke sektorens behov.

Relatert dokument

Profil for web services i helse- og sosialsektoren