Hopp til hovedinnhold

Til arkivering

Den tekniske spesifikasjonen Til arkivering er en profil av Standard for dialogmelding v1.1 og skal benyttes til å overføre opplysninger om en pasient mellom to virksomheter, uten at mottakeren må ta aktiv stilling til disse opplysningene. Med andre ord skal opplysningene som overføres ved bruk av denne meldingstypen kunne arkiveres direkte i pasientens journal uten at mottakeren må vurdere meldingens innhold.

Formål og bruksområder

Til arkivering skal kunne benyttes mellom virksomheter i forbindelse med formidling av journalverdig informasjon/opplysninger relevant til en spesifikk pasient. Intensjonen med oversendelse av slike opplysninger fra en virksomhet til en annen er at de oversendte opplysningene skal lagres i pasientens journal hos den mottakende virksomhet.

Til arkivering må forstås å være en form av en-veis kommunikasjon. Profilen skal ikke understøtte dialog relevant til aktiv behandling av pasienten. Den er kun ment til å formidle journalverdig informasjon der mottakeren ikke må vurdere eller ta aktiv stilling til meldingens innhold.

Merk: Informasjonen som oversendes med Til arkivering skal alltid knyttes til en spesifikk pasient, dvs. meldingen skal ikke brukes til generell veiledning eller opplysninger som ikke er knyttet til en spesifikk pasient.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)