Hopp til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering del 3: Adressering

Denne delen av standard for tjenestebasert adressering inneholder krav til bruk av tjenestetyper i elektroniske meldingsutveksling.

Formål og bruksområder

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 3 (denne delen) inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for denne delen er primært virksomheter som samhandler elektronisk over Helsenettet.

Få oversikt over planlagte og gjennomførte endringer i tjenestetyper på siden Endringer i kodeverk på Volven.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Helseforetak Bruke
Private sykehus Bruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenester Bruke
Kommunal helse- og omsorgstjeneste Bruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.