Hopp til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering del 3: Adressering

Denne delen av standard for tjenestebasert adressering inneholder krav til bruk av tjenestetyper i elektroniske meldingsutveksling.

Formål og bruksområder

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. Del 3 (denne delen) inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for denne delen er primært virksomheter som samhandler elektronisk over Helsenettet.

Få oversikt over planlagte og gjennomførte endringer i tjenestetyper på siden Endringer i kodeverk på Volven.

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatoriskAnbefalt
HelseforetakBruke
Private sykehusBruke
Medisinske laboratorier og radiologiske tjenesterBruke
Kommunal helse- og omsorgstjenesteBruke
Andre virksomheter som yter helsehjelp Bruke

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)