Hopp til hovedinnhold

Validering av ebXML-meldinger

Dokumentet beskriver reglene for meldingsvalidatoren, som er en kontroll av elektroniske meldinger som sendes via helsenettet.

Direktoratet for e-helse har sammen med Norsk helsenett utviklet en meldingsvalidator for kontroll av elektroniske meldinger som sendes over helsenettet og er basert på Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebXML (HIS 1037:2011).