Hopp til hovedinnhold

Viderehenvisning

Formål og bruksområde

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017) skal benyttes når:

  • helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell
  • mottatt henvisning er kommet til feil mottaker, og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker

Gjelder for

VirksomhetstypeAnbefalt
Spesialisthelsetjenestensende og motta
Private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenestersende og motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Kontakt
Meldingshjelp