Hopp til hovedinnhold
Søk

Viderehenvisning

Standarden er under innføring

Standarden er under innføring. For frister og tidsplaner innføring se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Formål og bruksområde

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017) skal benyttes når:

  • helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell
  • mottatt henvisning er kommet til feil mottaker, og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker

Gjelder for

Virksomhetstype Anbefalt
Spesialisthelsetjenesten Sende / Motta
Private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester Sende / Motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Kontakt
Meldingshjelp