Søk

Henvisning v2.0

Standarden beskriver elektronisk overføring av henvisninger.

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver elektronisk overføring av henvisninger fra en henvisende instans, for eksempel praktiserende lege eller spesialist, til en helsefaglig tjenesteyter.

Profiler

Denne standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profilene.

Innføring av standarden

Standarden er under innføring

Gjeldende versjoner

Standarder som er obligatoriske i henhold til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Disse vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei