Hopp til hovedinnhold

Henvisning v2.0

Standarden beskriver elektronisk overføring av henvisninger.

Formål og bruksområde

Dokumentet beskriver elektronisk overføring av henvisninger fra en henvisende instans, for eksempel praktiserende lege eller spesialist, til en helsefaglig tjenesteyter.

Profiler

Denne standarden brukes ikke selvstendig, kun gjennom profilene.

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt
Meldingshjelp