Hopp til hovedinnhold

Elektronisk meldingsutveksling

Meldingsutveksling er elektronisk kommunikasjon mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. Standardiserte meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, fastleger og helseforetak (HF) skjer gjennom helsenettet og er et virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Tilnærmet alle aktører i helse- og omsorgstjenesten er tilkoblet helsenettet. På mange områder har elektroniske meldinger erstattet papirforsendelser. Eksempelvis er elektroniske henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og automatisk frikort tatt bredt i bruk.

Totalt antall medisinske meldinger

Etter noen år der antall meldinger har vært rundt 200 millioner meldinger i året er det en økning på 91 millioner meldinger til 284 millioner i 2021, fra 193 millioner meldinger i 2020.

Økningen skjer over flere samhandlingsområder, men det er noen områder innenfor koronahåndtering som skiller seg ut i 2021:

  • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) øker fra rundt 5 millioner til over 63 millioner meldinger (opp 58 millioner)
  • Svarrapporter (inkl. laboratoriesvar) øker fra rundt 26 millioner til over 47 millioner (opp 21 millioner)
  • Frikort/egenandel (NAV- og HELFO-meldinger) øker fra 23,5 millioner til over 31 millioner (opp 7,5 millioner)

Oversikt over utvikling i antall medisinske meldinger fra 2010-2021

Antall sendte pleie- og omsorgsmeldinger

Antall pleie- og omsorgsmeldinger økte mellom de fleste partene i 2021. Det er en oppgang på over 82 prosent i antall meldinger fra fastleger til kommunene (fra 1,8 millioner i 2020 til nesten 3,4 millioner i 2021).

Det er i hovedsak dialogmeldinger som utgjør den store økningen mellom fastleger og kommunene. Helt konkret er det meldinger til og fra Helseboka AS (i forbindelse med timebestillinger og lignende).

Det går også flere meldinger fra kommunene til fastlegene (økning fra 1,8 millioner til 2,2 millioner meldinger). 

Meldinger fra helseforetak til kommunene gikk minst opp (fra nesten 1,3 millioner til nesten 1,4 millioner). Fra kommuner til helseforetak/private sykehus ble det sendt rundt 0,71 millioner meldinger i 2020 og 0,85 millioner meldinger i 2021.

Relatert innhold