Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsgrunnlag for plan for digitalisering på legemiddelområdet

Utfordringsbildet

Manglende legemiddelinformasjon eller svikt i informasjonsoverføring ved overganger i helse- og omsorgstjenesten er en av hovedutfordringene.

Mer om utfordringsbildet

Nåsituasjonsbeskrivelse

Kunnskapsnotat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har laget et kunnskapsnotat på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Dokumentet representerer en hurtigoppsummering av litteratur i utvalgte databaser og gir en forenklet oversikt over forskning på digital legemiddelhåndtering, med vekt på et utvalg av omfattende systemer innenfor legemiddelfeltet: e-resept, kjernejournal, pasientens legemiddelliste, e-multidose og lukket legemiddelsløyfe.

Last ned kunnskapsnotatet (PDF)

Høring: Plan for digitalisering på legemiddelområdet

Plan for digitalisering på legemiddelområdet ble sendt på åpen høring 22. september 2022 og hadde frist 22. desember 2022. Du finner mer informasjon om høringen og en oppsummering av høringssvarene på ehelse.no.

Nåsituasjonsbeskrivelse