Hopp til hovedinnhold

Plan for digitalisering på legemiddelområdet

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å bidra til trygg og effektiv bruk av legemidler. Legemiddelområdet er sammensatt, og med store digitaliserings- og samhandlingsbehov. Derfor har Direktoratet for e-helse, sammen med mange av aktørene i helse- og omsorgssektoren, utarbeidet en plan som skal bidra til å styrke digitalisering på legemiddelområdet.

Formålet med en plan for digitalisering på legemiddelområdet er å bidra til felles retning i arbeidet og en mer forutsigbar utvikling.

Planen tar blant annet utgangspunkt i nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgstjenesten, og er en tydeliggjøring av mål og tiltak på legemiddelområdet – et område som er høyt prioritert av hele helse- og omsorgssektoren. For hvert tiltaksområde i planen er det angitt hvilke mål i e-helsestrategien tiltaket bidrar til å nå.

Mer om bakgrunn for plan for digitalisering på legemiddelområdet.

Tiltaksområder

Planen inneholder fem tiltaksområder for å styrke digitaliseringen på legemiddelområdet. De ulike tiltaksområdene har deltiltak som bidrar til å nå målene i planen, samt bidrar til målene i ny nasjonal e-helsestrategi. Planens tiltaksområder og måloppnåelse vil følges opp i den nasjonale rådsmodellen for e-helse.

Nasjonal koordinering av digitalisering på legemiddelområdet

Digitaliseringsbehovene på legemiddelområdet krever nasjonal koordinering, samarbeid på tvers og nye måter å løse oppgaver på. Direktoratet for e-helse har som nasjonal myndighet et særlig ansvar for å legge til rette for samordning og koordinering.

Mer om nasjonal koordinering av digitalisering på legemiddelområdet