Hopp til hovedinnhold

Helseteknologiordningen: ytterligere tre tilskudd lyst ut

De tre tilskuddene gjelder innføring av digitale samhandlingsløsninger (i 2024 pasientens legemiddelliste), tilskudd til KS for å støtte kommunene med innføring av helseteknologi, samt opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre.

– Dette er nok et steg på veien for at kommunene kan investere i og ta i bruk helseteknologi, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Regjeringen.no.

Helseteknologiordningen skal gi drahjelp til kommuner som går foran og tar initiativ til å investere i helseteknologi. Ordningen skal avlaste risiko, og stimulere til at kommunene samarbeider om digitaliseringsarbeidet.

Tilskuddsordningene og regelverkene som ble lyst ut 21. desember som en del av helseteknologiordningen:

 

Disse tre tilskuddene kommer i tillegg til  tilskuddordningen for kommuner som ble lansert i oktober og som i 2024 gir 56,7 millioner kroner til områdene velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, og journalløsninger.

I tillegg til tilskuddsordningene, omfatter helseteknologiordningen også veiledning og hjelp til standardiseringsarbeid.

Direktoratet for e-helse har utredet og forberedt helseteknologiordningen, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS. Arbeidet med helseteknologiordningen fortsetter i Helsedirektoratet etter at Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås sammen fra 1. januar 2024.

gammelperson.jpg
Helseteknologiordningen skal gi drahjelp til kommuner som går foran og tar initiativ til å investere i helseteknologi.