Hopp til hovedinnhold

Korona: Minimumskrav til generelle løsninger for videosamtale

Direktoratets hovedanbefaling er å bruke videoløsninger spesielt utviklet for helsetjenesten. Hvis spesialløsninger ikke er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.

Helsepersonell må vurdere om videokonsultasjon er egnet for å tilby forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikten skal alltid ivaretas.

Innenfor Helsenettet er det strenge krav til hvordan løsningene skal sikres, og de fleste videotjenestene leveres som internettjenester. Kobling mot internett krever særlige sikkerhetstiltak, noe som medfører at det må tilrettelegges for at løsningene skal fungere på Helsenettet. Der sikkerheten vurderes som tilstrekkelig kan Norsk helsenett åpne for spesifikke videotjenester.

Minimumskrav for bruk av generelle videoløsninger i pasientbehandling i helse- og omsorgssektoren:

 • Videosamtalen skal være kryptert. Tekniske tiltak skal etableres slik at all kommunikasjon av helse- og personopplysninger utenfor virksomhetens kontroll krypteres.. Kryptering og dekryptering mellom kommunikasjonspunkter i infrastrukturen skal gjøres i godkjent utstyr virksomheten har kontroll med. Kontrollen kan ivaretas gjennom avtale.
 • Pasienten/innbyggeren skal entydig identifiseres
  (dette kan om nødvending ivaretas med manuelle rutiner som en midlertidig løsning).
 • Hvis flerpartskonferanser er mulig i løsningen, skal det skal være synlig hvem som deltar i videosamtalen.
 • Leverandør av videotjenesten skal forplikte seg til å etterleve kravene i personvernforordningen, som databehandler eller behandlingsansvarlig. Er leverandøren databehandler skal databehandleravtale inngås.
 • Løsningen skal oppfylle personvernforordningens krav til innebygd personvern. En virksomhet som tar i bruk videotjenesten skal kunne etterleve kravene i personvernforordningen og kunne ivareta taushetsplikten når løsningen brukes. I de tilfellene dette krever en spesiell konfigurasjon må det tydelig fremgå hvilke innstillinger som skal velges.
 • Innhold fra samtalene skal ikke lagres i videoløsningen.
 • Data om samtalene (samtaleparter, varighet osv.) skal leverandør av videoløsningen ikke dele med tredjeparter.
 • Videoløsningen skal ivareta partenes personvernrettigheter på en enkel og god måte.
 • Løsningen skal ikke forutsette at det gis tilgang til andres personopplysninger fra samtalepartenes utstyr - f.eks. kontakter i kontaktliste.

Virksomheten som tar i bruk videoløsningen skal sørge for å ha på plass gode rutiner for bruk av videoløsningen og informasjon til pasient/bruker. Virksomheter som velger å ta i bruk generelle løsninger for videosamtale må sørge for at gode manuelle rutiner er på plass.

For informasjon om bruk av video til pasienter se:

Mer om bruk av video under koronakrisen

Her finner du direktoratets hovedside om videokonsultasjon under koronapandemien, med lenker til relevante undersider