Hopp til hovedinnhold

Ny nasjonal e-helsestrategi lanseres i januar!

En samlet sektor har stilt seg bak strategien, som lanseres i januar 2023.

Nasjonal e-helsestrategi er hele helse- og omsorgssektorens strategi for arbeidet på e-helseområdet i årene som kommer. Det har vært stort engasjement og god involvering hele veien, siden arbeidet startet i 2021. Strategien har vært på offentlig høring. Alle som har deltatt er godt fornøyd med samarbeidet og at vi nå har satt en felles retning.

– Som pådriver for en koordinert fremrykking på e-helseområdet i Norge er vi glade for at sektoren har samlet seg på denne måten, Mariann Hornnes, direktør i direktoratet for e-helse.

Mariann Hornnes ehelse.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Ingar Sørensen

Nasjonal e-helsestrategi setter innbygger og helsepersonell i sentrum

Den nye strategien setter innbyggere og helsepersonell i sentrum, noe som reflekteres tydelig i målene:

  • Innbyggerne skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og i større grad kunne medvirke i egen og næres helse.
  • Helsepersonell skal ha tilgang til mer brukervennlige digitale løsninger, som støtter deres arbeidshverdag.

– Den viktigste jobben ligger foran oss, og det er å sørge for at denne strategien nå faktisk blir realisert, sier Rune Simensen, Direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF og leder av Nasjonalt e-helseråd.

Rune Simensen cropped.jpg
Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og leder for nasjonalt e-helseråd.

For å få til dette, må strategien videreutvikles og følges opp i tett samarbeid med de ulike aktørene. Som et ledd i arbeidet med å nå målbildet, er det derfor også produsert en plan for realisering av strategien.

– Nasjonal e-helsestrategi skal være samlende og retningsgivende og bidra til tydeligere prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge, sier Hornnes.

– Nå ser vi frem til å få lansert den nye strategien, og komme i gang med det viktige arbeidet som ligger foran oss, avslutter Hornnes.