Hopp til hovedinnhold

Stort engasjement for å løse koronakrisen med digitale hjelpemidler

Per fredag 3. april har vi mottatt 237 innspill fra aktører som vil bidra til å løse koronakrisen med digitale løsninger og tiltak.

Helsemyndighetene mottar mange innspill fra små og store aktører til digitale løsninger som kan støtte arbeidet med koronapandemien.

Alle henvendelser samles og kategoriseres hos Direktoratet for e-helse i det vi kaller for koronaporteføljen. Innspillene formidles videre for nærmere vurdering i ulike arbeidsgrupper med representanter fra FHI, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett eller andre hvis det er relevant.

Vi har vi også dialog med IKT- og helsenæringen i arbeidet med digitale løsninger som kan bidra til å løse krisen.

Foreløpig oversikt over innspill til koronaporteføljen

Arbeidet med koronaporteføljen vil foregå fortløpende gjennom krisehåndteringen. Her er status per 03.04.2020 over mottatte innspill så langt:

  • Infeksjonsovervåkning: 59
  • Video: 29
  • Samhandling mellom helseaktører: 21
  • Generell informasjon til innbyggere: 18
  • Smittesporing: 18
  • Avstandsoppfølging: 16
  • Vurdering av helsetilstand: 14
  • Rekruttering og mobilisering: 11
  • Annet: 48

Totalt 237 innspill

Hva skjer videre med innspillene?

Arbeidsgruppene som jobber med de ulike kategoriene vurderer innspillene etter kriterier som du kan lese mer om her. Prioriterte innspill oversendes fortløpende til Helse- og omsorgsdepartementet, som beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

Alle som ikke går videre i denne omgang vil få beskjed om dette innen kort tid per e-post.

Tusen takk for innsatsen til alle dere som har sendt og sender inn forslag!

Følg med her på ehelse.no for oppdateringer om det videre arbeidet med koronaporteføljen.