Hopp til hovedinnhold

Eierskap og forvaltning SNOMED CT

SNOMED International eier og forvalter den internasjonale versjonen av SNOMED CT.

SNOMED International eier og forvalter den internasjonale versjonen av SNOMED CT. SNOMED International er en ideell organisasjon og har 43 medlemsland per 01.02.2023.

Den internasjonale versjonen av SNOMED CT oppdateres hver måned.

Direktoratet for e-helse ved Norsk senter for helsefaglig terminologi forvalter den norske versjonen av SNOMED CTog sørger for jevnlige oppdateringer.

Noen virksomheter forvalter egne referansesett av den norske versjonen av SNOMED CT, f.eks. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Senteret forvalter også lisenser for bruk av SNOMED CT i Norge. Lisensen er kostnadsfri.

Retningslinjer for SNOMED CT i Norge

Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT skal vurderes brukt som helsefaglig terminologi ved anskaffelse eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi.