Hopp til hovedinnhold
Søk

Normen tildeles formidlingsprisen i Direktoratet for e-helse!

På selveste Lucia-dagen ble Normen tildelt prisen som Årets formidler i Direktoratet for e-helse!

Prisen ble delt ut av kommunikasjondirektør Stine Camilla Bjerkestrand, med følgende begrunnelse:

«Normen er svært godt kjent og mye brukt i sektoren, og folka i Normen representerer direktoratet på en skikkelig god måte. 

Er det noen som tar formidling på alvor, så er det menneskene som jobber med Normen. Det å drive opplysningsarbeid er en viktig del av oppgaven. I år har de lansert nye nettsider på ehelse.no som gjør veiledningsmateriellet mer tilgjengelig og de har arrangert en rekke gode webinarer og en vellykka Normkonferanse. De har et godt samarbeid med sektoren gjennom styringsgruppa og bruker ofte klart språk, som ikke skaper forvirring om hvilke krav som stilles. 

Applaus!»

Vinnere av formidlingsprisen.jpg
Prisen ble tatt imot av leder av sekretariatet for Normen, Aasta Margrethe Hetland (høyre) og sekretariatsmedlem Thea Rølsåsen Gulbranson (venstre).