Hopp til hovedinnhold

EPJ-løftet for fastleger og avtalespesialister

EPJ-løftet skal heve kvaliteten på fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-system og dermed gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell. Her finner du kravdokumenter og brukerhistorier.

​EPJ-løftet skal levere ny og nyttig EPJ-funksjonalitet som gjør behandlingen tryggere for pasienten og hverdagen enklere for alle leger og avtalespesialister.

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner.

EPJ-løftet er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Den norske legeforening og EPJ-leverandører. EPJ-løftet finansieres av midler fra takstforhandlingene for fastleger og avtalespesialister, samt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er partene i forhandlinger som beslutter prosjektporteføljen.

  Kravdokumenter for fastleger og avtalespesialister

  Direktoratet for e-helse utarbeider kravdokumenter med brukerhistorier til hvert prosjekt i EPJ-løftet. Her finner du kravdokumenter for fastleger og avtalespesialister.

  EPJ-løftet kravdokument - Timebok for fellestjenester på legekontor (PDF)

  EPJ-løftet kravdokument – Funksjonalitet til støtte for covid-19 vaksinasjon (PDF)

  Kravdokument Fastlegeknappen (PDF)

  EPJ-løftet kravdokument Digital skjemakatalog – Smart on FHIR (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument Tjenestebasert adressering Funksjonelle krav (PDF)

  EPJ-løftet kravdokument henvisningsveileder og struktur (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument Bilde i EPJ (PDF)

  Kravdokument elektronisk overføring av fastlegejournal (PDF)

  Kravdokument brukervennlig meldingsovervåking (PDF)

  Kravdokument Legemiddelbehandling (PDF)

  EPJ-løftet Grunnfunksjonalitet Kravdokument Fase 1 (PDF)

  Alternative driftsformer EPJ løftet (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument Rapportering Diabetes (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument influensavaksine versjon 1.1 (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument pneumokokkvaksine versjon 1.1 (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument diagnosespesifikke sykmeldingslengder (PDF)

  EPJ-løftet Legemiddelgjennomgang Beslutningsstøtte Rapportering Integrasjon 2 A (PDF)

  EPJ-løftet Legemiddelgjennomgang Rapportering Integrasjon 2 A (PDF)

  EPJ-løftet kravdokument Tidligere sykdommer (PDF)

  EPJ-løftet Kravdokument - NPR innrapportering fra avtalespesialister (PDF)

  EPJ-løftet Vedlegg til meldinger fastleger (PDF)

  Kravdokument dialogmelding lege-til-lege (PDF)

  Helsefaglig dialog v1.1 (HIS 1077:2017)

  Protokoller for EPJ-utvikling

  Andre dokumenter

  Gevinstrapport - EPJ-løftet 2014-2018 (PDF)

  Evaluering av EPJ-løftet - Juni 2018 (versjon 1.01) (PDF)