Hopp til hovedinnhold

Brukerråd for helsedata

Brukerrådet er etablert for sikre at brukerne får gitt sine innspill på prioritet, innretting og utforming av tjenestene Helsedataservice leverer og i økosystemet for helseanalyse

Brukerrådet skal bestå av ulike brukergrupper. Det skal bidra til helhetlig forståelse for brukerbehovene, og prioritering på tvers av ulike behov. Målet er å oppnå mest mulig brukervennlige tjenester som treffer brukernes behov og forventninger.

Last ned "Mandat Brukerråd for helsedata" (PDF)