Søk

Innleggelsesrapport v1.6

Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Meldingen inneholder opplysninger som er viktige for oppholdet.

Standarden er under innføring

For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 10. Forskriften sidestiller standarden med Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009). 

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Motta anbefalt
Pleie- og omsorgstjenesten X    
Helseforetak og private sykehus   X  

Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap

    X
Andre relevante døgntilbud     X

 

Utgivers id
HIS 1143:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Forrige versjon
Innleggelsesrapport v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 02/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei